Helse miljø og sikkerhet

Vår målsetting er at Francke Bygg sin virksomhet skal foregå på en trygg og sikker måte.

Ved å innarbeide rutiner for HMS og kvalitetssikring har det resultert i at oppgavene løses på en profesjonell måte. Trygghet, tillit og profesjonelle medarbeidere er avgjørende faktorer i ett prosjektsamarbeid. Vi vet å sette disse verdiene i fokus, noe som har resultert i ett nært samarbeide med både store og små gårdeiere.

Francke Bygg as vil gjennom sitt forebyggende internkontrollsystem ha prioritert fokus på å hindre ulykker og skader, samt skape høy trivsel på arbeidsplassen. Dette gjennomføres ved at Helse-Miljø-Sikkerhet planlegges på linje med produksjon, teknikk og økonomi, og at det gjennomføres Risiko- og Sikker Jobb Analyse på den enkelte arbeidsplass.

HMS skal være en del av ledernes resultatansvar.
HMS skal alltid prioriteres foran fremdrift.
Det skal alltid stilles samme krav til våre underentreprenører og samarbeidspartnere som til oss selv.

Francke Bygg as jobber kontinuerlig etter en “null-skade-visjon” og et sikkert og godt arbeidsmiljø. At vi har et lavt sykefravær, er det beste skussmål på at vi lykkes i vårt arbeid med Helse-Miljø-Sikkerhet.

Vårt interne kontrollsystem ivaretar alle krav til helse miljø og sikkerhet, og sørger for kvalitetssikring i administrasjon og på prosjektene.