Administrasjon

Daglig leder og byggmester
Olav Ingolfsland
Tlf:95 04 90 94
olav@franckebygg.no

Økonomi- og markedsansvarlig
Nils Bjørndal
Tlf: 91 77 03 60
nils@franckebygg.no

Driftsleder
Taha Babawat
Tlf: 41 39 31 35
taha@franckebygg.no