Referanser

Vi har gjennom flere år opparbeidet oss en solid kundeportefølje bestående av profesjonelle eiendomsbesittere, bedrifter, offentlige etater og privatpersoner.

Oversikt over noen av våre oppdragsgivere & samarbeidspartnere

 • FEAS Frelsesarmeens Eiendommer AS
 • Oslo Kommune, Omsorgsbygg Oslo KF
 • Oslo Kommune, Boligbygg Oslo KF
 • Oslo Kommune, Undervisningsbygg Oslo KF
 • Oslo Kommune, Bymiljøetaten
 • OBOS Forretningsbygg AS
 • Norrøna
 • Statsbygg
 • USBL
 • OPAK
 • Enerhaugen Arkitektkontor
 • Multiconsult
 • Byggeadministrasjon AS

Private

 • Gudolf Blakstads vei 19

Oppgradering av enebolig.

 • Olav Aukrusts vei 67

Oppgradering av enebolig.

 • Eugeniesgt 15,

Oppgradering av leilighet.

 • Bolteløkka Allé 7

Oppgradering av leilighet.

 • Eikelundveien 21

Oppgradering av leilighet.

 • Von der Lippes gate 15

Vindusutskifting og fasadereparasjoner.

 • Gregers Grams vei 33

Dør- og vindusutskifting.

 • Bygdøy Allé 57

Dør- og vindusutskifting

 • Pilestredet 61

Bygging av carport.

 • Nordraaksvei 11

Skadeutbedring etter jernbaneutbygging.

 • Josefinesgate 33

Vindusutskifting.

 • Furusetveien 15

Dør- og vindusutskifting.

Borettslag og sameier

 • Sameiet Smålensgata 4-8

Oppussing av trappeoppganger.

 • Sameiet St. Halvardsgate 25 D-F

Oppussing av trappeoppganger og utskifting av entrédører.

 • Sameiet Ullevålsveien 49

Oppussing av trappeoppganger og nytt brannalarm anlegg.

 • Sameiet Ullevålsveien 82

Dørutskifting til loft og kjeller.

 • Ulsholt Borettslag

Oppgradering av leilighet.

 • Von der Lippes gate 15

Vindusutskifting og fasadereparasjoner.

 • Sameiet Gregers Grams

vei Fasadeoppussing.

 • Schøningsgate 12

Dør- og vindusutskifting

 • Sameiet Bygdøy Allé 57

Vindusutskifting

 • Sameiet Bygdøy Allé 57

Oppussing av trappeoppgang.

 • Ryenberget Borettslag

Oppgradering av leilighet.

 • Seilduksgata 5

Fasadeoppussing og oppussing av trappeoppganger.

 • Bogstadveien 37

Ombygging av butikk

 • Fredrik Stangs gate 46

Brannsikring av kjeller og nye branndører

 • Snorresgate 1

Vindusutskifting .

 • Japan Borettslag

Utskifting av takvinduer