For mange er balkongen favorittrommet i boligen, spesielt hvis de bor i en bygård i byen. Men balkonger er utsatt for slitasje fra vær og vind, og spesielt balkonger på eldre bygårder har ofte et etterslep når det gjelder vedlikehold. Dette gjør at de ikke bare får et slitent utseende og kan føre til at de lekker inn i fasaden eller ned på naboen, men også at de kan utgjøre en fare for beboere og omgivelser.

Vi har spesialkompetanse på balkonger

Vi har svært god kompetanse på utbedring og rehabilitering av eldre balkonger, med særlig vekt på bygårder fra 1890 og oppover som står på Byantikvarens gule liste. Mange eiere av slike gårder har dessverre erfart at den «billigste» løsningen ofte blir svært kostbar når de skal utbedre balkongene sine. Dette skyldes at de som har utført arbeidet, ikke har den spesialkunnskapen om materialvalg og byggemetode som trengs for at resultatet skal bli bra og ha lang levetid, og de ender opp med å måtte gjøre hele eller deler av jobben om igjen etter kort tid.

Ikke vent til det er for sent

Svekkelse av balkonger foregår ofte i det skjulte. År etter år blir bæringen svakere på grunn av korrosjon og luftforurensing, og det er ikke før biter av balkongen faller ned på fortauet at du forstår det er fare på ferde. Da kan det allerede være for sent, og i stedet for å utbedre må du rive og bygge på nytt. Derfor er det en god idé å kontakte oss om du har mistanke om at du trenger å rehabilitere balkongene på gården eller bygget ditt. Det kan fort lønne seg.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg å være proaktiv med tanke på vedlikehold og utbedring av balkonger.

Betong er utsatt for skade og nedbrytning fra blant luftforurensing og korrosjon. Porøs og dårlig betong er også en vanlig årsak til lekkasjer og fukt.

Velg riktig overflatebehandling

Godt vedlikehold av betong er viktig for å redusere behovet for rehabilitering og holde vedlikeholdskostnadene så lave som mulig. Like viktig er det å velge riktig overflatebehandling og gjøre et godt grunnarbeid når det gjelder isolasjon og fuktbekjempelse.


Våre spesialister har lang og allsidig erfaring med alle typer betongrehabilitering og garanterer riktig valg av overflatebehandling og god rådgivning.

Vi utfører alle typer betongrehabilitering

For oss er ingen oppdrag for store eller for små. Vi utfører betongrehabilitering og overflatebehandling på fasader, garasjeanlegg, betongmurer og andre utendørsanlegg, og oppdragsgiverne våre varierer fra store borettslag og sameier til private gårdeiere og konsulenter over hele østlandsområdet. Men resultatet er alltid det samme: betong og mur med en overflate som varer lenge og sparer deg for kostnader år etter år. Vi har flere referanser på rehabilitering av betong.

Vi tilbyr:

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med betongrehabilitering og vedlikehold.

Vi er spesialister på rehabilitering av fasader og har spisskompetanse når det gjelder eldre bygårder som står på byantikvarens gule liste. Vi utfører alle tjenester innen fasaderehabilitering og -vedlikehold, inkludert totalentreprise.

Riktig fasadevedlikehold sparer kostnader

Manglende eller dårlig fasadevedlikehold kan føre til sprekkdannelser og at fasaden smuldrer opp. Dette gir ikke bare fasaden et stygt utseende, men kan også føre til at biter faller ned og skaper farlige situasjoner. Jevnlig og riktig vedlikehold av fasaden forhindrer dette og gir deg i tillegg bedre økonomi, fordi det reduserer kostnader på sikt.

God fuktsikring er god økonomi

En fasade skal tåle vær og vind i flere generasjoner, og fuktskader er vanlig ved dårlig vedlikehold. Vi har lang erfaring med fuktproblematikk på fasader på både nye og eldre bygninger og sørger for at du slipper unødige kostnader som skyldes fukt.

Tenk langsiktig og planlegg godt
God fasaderehabilitering krever høy fagkompetanse og kan oppleves som kostbart på kort sikt. Derfor kan det være fristende å velge den «billigste» løsningen, men mange gårdeiere har dessverre erfart at den billigste løsningen på kort sikt fort kan bli svært kostbar på litt lengre sikt.

Derfor er god rådgivning og planlegging viktig for å holde kostnadene så lave som mulig før, under og etter rehabiliterings- eller vedlikeholdsprosjektet. Vi gjennomfører en grundig befaring, og sammen kommer vi frem til hvilke tiltak og overflatebehandlinger som er mest hensiktsmessig for din fasade.

Våre murere har lang erfaring i rehabilitering av fasader.
Ta kontakt for en uforpliktende prat om fasaderehabilitering og vedlikehold.

Bogstadv. 37

Ombygging og rehabilitering av leiligheter
Vindusutskifting

Bygdøy allé 28

Innredning av kjeller til nye leiligheter

Observatorieg. 21

Nye balkonger / sanering og reparasjon av soppskader
Omtekking av tak

Schweigaardsg. 79

Rehabilitering av 32 bad

Sannerg. 28

Bygging av 10 nye bad

Stensg. 8

Bygging av 20 nye bad
Ombygging av leiligheter

Ullern Videreg. skole

Vindusutskifting

Manglerud Videreg. skole

ussbasert etterisolering
Utskifting av vinduer

Sinsen skole

Vindusutskifting
Riving og gjenoppbygging av baldakin

Kr. Byggeselskap

Vindusutskifting

Bygdøy allé 28B

Utskifting til støydempende vinduer

Trasop Skole

Vindusutskifting
Tak- og beslagsarbeider
Grunn- og utomhusarbeider
Oppussing av toalett.

Stensg. 8

Oppussing av fasader og trapperom
Utskifting av vinduer og dører
Brannsikring

Sandstuv. 46

Etterisolering og teglforblending av fasader
Utskifting av vinduer

Bråtenalléen 36

Etterisolering
Teglforblendig og støydemping av fasader
Vindusutskifting

Josefinesg. 25

Fasaderehabilitering

Hoffsv. 13

Reparasjon og oppussing av fasader
Vindusutskifting

Lassonsg. 3

Fasaderehabilitering
Nye balkonger
Sanering og reparasjon etter skader av hussopp

Stensg. 8

Utbygging av loft til leiligheter

Lillevannsv. 43 A

Påbygging av ekstra etasje på enebolig

Borgenv. 13

Tilbygg til enebolig og garasje

Kastanjev. 24 A

Bygging av enebolig

Thorleifs allé 16

Tilbygg ombygging av 2-mannsbolig

Hegdehaugsv. 21 B

Heving av tak og bygging av loftsleilighet
Tilbygg i stål i tre etasjer
Reparasjon og oppussing av fasader

Sagv. 18

Næringsbygg i 2 etasjer + kjeller

Vi har faste samarbeidspartnere i alle faggrupper og ovenfor våre kunder opptrer vi som totalleverandør av håndverkstjenester.
Vi påtar oss oppdrag som krever ansvarsrett for utførelse.

Ønsker du å bygge nytt eller utvide din eksisterende bolig hjelper vi deg med det.

Vi bygger nytt eller bygger på ditt gamle hus, i moderne eller klassisk stil.