Bad og andre våtrom

27-04-2017 | referanser

Schweigaardsg. 79

Rehabilitering av 32 bad

Sannerg. 28

Bygging av 10 nye bad

Stensg. 8

Bygging av 20 nye bad
Ombygging av leiligheter