Service og vedlikehold

25-04-2017 | Tjenester

Francke Bygg AS kan påta seg det løpende service- og vedlikeholdsbehovet av deres eiendommer. Vår brede erfaring med rehabilitering for en rekke gårdeiere og selskaper har gitt oss en unik detaljkunnskap om hvert enkelt bygg. Denne kunnskapen gjør oss i stand til å tilby et effektivt og kvalitetsmessig løpende vedlikehold. Ta gjerne kontakt med for ytterligere informasjon om våre tjenester.