Soppsanering

25-04-2017 | Tjenester

Francke Bygg AS har etter mange års erfaring med sopp- og råtesanering opparbeidet seg en betydelig kompetanse.

I forbindelse med terrasse- og takomlegginger og andre arbeider oppdager vi ofte lekkasjer som har skapt fukt og råteskader. Slike lekkasjer medfører også ofte soppskader, i noen tilfeller ekte hussopp. Vi utfører saneringer av råtesopp, muggsopp og ekte hussopp. Dette krever kompetanse og erfaring for at saneringen blir fullstendig og at gjenoppbygging skjer forsvarlig.