1
Piperehabilitering
25-04-2017 | Tjenester

Piperehabilitering er nødvendig på stadig flere av Oslos eiendommer. Unngå fyringsforbud ved å kontakte oss for videokontroll og piperehabilitering. Stadig flere piper i Oslo blir underkjent når feieren kommer på besøk, og mange er direkte farlige å fyre i. Får dere fyringsforbud eller pålegg om videkontroll av pipeløpene, utfører vi dette raskt og leverer en […]

Les mer

1
Våtromsarbeider
25-04-2017 | Tjenester

Vår bedrift er sertifisert etter Byggebransjen våtromsnorm, BVN. Våre kunder skal være trygge på at våre ansatte har den faglige kompetansen som skal til for å utføre disse arbeidsoppgavene på en profesjonell og effektiv måte.

Les mer

1
Soppsanering
25-04-2017 | Tjenester

Francke Bygg AS har etter mange års erfaring med sopp- og råtesanering opparbeidet seg en betydelig kompetanse. I forbindelse med terrasse- og takomlegginger og andre arbeider oppdager vi ofte lekkasjer som har skapt fukt og råteskader. Slike lekkasjer medfører også ofte soppskader, i noen tilfeller ekte hussopp. Vi utfører saneringer av råtesopp, muggsopp og ekte […]

Les mer

1
Dører og vinduer
25-04-2017 | Tjenester

Vi sørger for at din utskifting av dører og vinduer utføres på en profesjonell måte og etter byggtekniske krav. Dette ligger i vår kompetanse, erfaring og i håndlaget for utførelse. Vår erfaring hjelper kunder til å velge riktig vindu til riktig bygg. Francke Bygg AS er spesialisert på hoved- og totalentrepriser innen utskifting av vinduer […]

Les mer

1
Service og vedlikehold
25-04-2017 | Tjenester

Francke Bygg AS kan påta seg det løpende service- og vedlikeholdsbehovet av deres eiendommer. Vår brede erfaring med rehabilitering for en rekke gårdeiere og selskaper har gitt oss en unik detaljkunnskap om hvert enkelt bygg. Denne kunnskapen gjør oss i stand til å tilby et effektivt og kvalitetsmessig løpende vedlikehold. Ta gjerne kontakt med for […]

Les mer

1
Borettslag og sameier
25-04-2017 | Tjenester

Mang en gårdeier har fått erfare at rehabilitering og modernisering er mer enn et spørsmål om verktøy og materialvalg. Vår bedrift består av en fleksibel gruppe som setter store mål med hensyn til samarbeid, budsjettrammer og fleksibilitet. Dette gjør oss i stand til å samarbeide med underleverandører, arkitekter og gårdeiere med åpenhet og grundig oppfølging […]

Les mer